Zeilen voor Dummies

zeilen_voor_dummies

De race komt steeds dichterbij en het wordt tijd dat alle deelnemers zich gaan verdiepen in de regels van de wedstrijd! Bij deze alvast een kleine tutorial: Zeilen voor Dummies.

Aan elke sport zitten regels verbonden, ook bij het wedstrijdzeilen kennen wij deze regels. Vooral voorrangsregels zijn belangrijke afspraken voor het wedstrijdzeilen. De Race of the Classics is een bijzondere wedstrijd waar de regels ook (gedeeltelijk) afwijken van de regels bij sportwedstrijdboten.

Basisregels

1. Stuurboord wijkt voor bakboord

Een boot die met zijn zeilen over rechts (stuurboord) zeilt moet voorrang geven aan een boot die met zijn zeilen over links (bakboord) vaart.

2. Loef wijkt voor lij

Als twee boten beide over dezelfde boeg varen, bijvoorbeeld beide met de zeilen bakboord, moet de loefwaartse boot (de boot die het dichtst bij de wind ligt) wijken voor de lijwaarts boot.

3. Een inhalende boot moet vrij blijven van zijn voorganger

Als twee boten met zeilen over dezelfde kant (boeg) achter elkaar varen, moet de achterste boot bij het inhalen voorrang verlenen aan de voorste boot. De boot die ingehaald wordt mag oploeven op dit te voorkomen.

4. Een boot die wil gaan gijpen of overstag wil gaan mag hierbij geen andere boten hinderen

Startprocedure

Anders dan bij de meeste wedstrijden wordt de Race of the Classics vaak halve wind gestart. De startlijn is gemarkeerd met een bovenwindsmerkteken, wat vaak een ton is, en een benedewinds merkteken; het startschip. De loodrechte lijn op de startlijn die is gemarkeerd met het 3e merkteken mag niet worden doorkruist door de schepen. Hierdoor kunnen schepen minder makkelijk indringen. Het indringen bij de start is te allen tijde verboden!

De start

15 minuten voor de start zal het eerste startsein worden gegeven via de marifoon

10 minuten voor de start zal het tweede startsein worden gegeven via de marifoon

Vanaf 5 minuten voor de start wordt iedere minuut een startsein gegeven via de marifoon

Een aantal regels bij de start

  1. De schepen mogen tot 5 minuten voor de start gebruik maken van de motor. Daarna is varen op motor verboden
  2. Het varen op stuurautomaat tijdens de start en gehele wedstrijd is verboden
  3. Schepen die te vroeg starten krijgen een tijdstraf
  4. Schepen die te vroeg starten, omkeren, en daarna nogmaals de startlijn passeren krijgen geen tijdstraf meer

Er wordt gestart in twee klassen ( A & B), de snellere boten zullen later starten zodat de vloot tijdens de wedstrijd wat dichter bij elkaar blijft. Vooraf aan de race worden de twee klassen bekend gemaakt.

Boeironding

Bij boeirondingen gelden extra regels om alles in goede banen te leiden. Vooral wanneer het druk is bij de boei is het noodzakelijk dat er duidelijk aan de regels wordt gehouden. Als er twee schepen naast elkaar varen en de boei naderen zal de volgende regel worden toegepast:

De schepen naderen beide de boei. Als je een denkbeeldige lijn trekt waarmee de schepen de boei ronden zie je dat het binnenste schip de binnenbocht neemt. Als je naast een ander schip vaart als je vlak voor en tijdens het ronden van de boei en de boeg van het binnenste schip ligt vlak voor of over de achterkant van het buitenste schip moet het buitenste schip het overlappende schip voorrang geven. In dit geval geldt een bakboord-stuurboord situatie dus niet.

Het is verboden om de boei aan te raken. Wanneer dit gebeurt moet het schip een strafrondje van 360 graden varen. In de realiteit zal dit bijna niet gebeuren omdat we met erg grote schepen varen en met een veilige afstand de boei zullen ronden.

Logboek

Door elk uur gegevens te noteren in een logboek kan de wedstrijdleiding ook van een afstandje de schepen nauwkeurig in de gaten houden. Daarnaast wordt er tijdens de start, belangrijke boeirondingen, tussentijdse finishlijnen en de finish verwacht dat de coordinaten netjes in het logboek worden opgeschreven. In de navigatiereader is veel meer informatie te vinden over het logboek en hoe in te vullen, maar we geven jullie alvast de belangrijkste betekenissen

Lattitude    Geografische breedte

Longitude   Geografische lengte

GK               De koers dat het schip over de grond vaart

KK               De koers dat het schip over het kompas vaart

Snelheid      Het aantal knopen dat de boot vaart

Finish

De finish bestaat uit een rond gebied met een diameter van 1 nautische mijl (1852 meter) met in het midden een merkteken. De coordinaten van het merkteken wordt voorafgaand de race gegeven. Een schip finished als het gehele ship binnen deze finish-zone vaart.

Protesten

Wanneer een ander deelnemend schip aan de race zich niet aan de regelementen houdt kan een protest worden ingediend. Het is belangrijk om eerst het andere schip te melden dat ze een fout begaan zodat ze nog de mogelijkheid hebben om dit te corrigeren en haar straf uit te voeren. Mocht dit niet worden gedaan kan er na de wedstrijd een melding worden gedaan bij het protestcommitee. Wanneer je een protest wil indienen bij de race hoor je altijd een flesje schippersbitter mee te nemen!

Er zijn nog geen reacties

Voeg jouw reactie toe